หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.อิสสระ ฝากนักบริหารรุ่นใหม่ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นแนวทางปฏิบัติงาน

รมว.อิสสระ ฝากนักบริหารรุ่นใหม่ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นแนวทางปฏิบัติงาน