หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำงานทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พม.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำงานทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง