หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ชี้ปัญหาการค้ามนุษย์ซับซ้อนมากขึ้น ใช้วิธีการแยบยล ล่อลวง ทำให้ตกอยู่ในภาวะจำยอมแทน เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียน เป็นวิทยากรขยายผลรณรงค์ปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียน

พม. ชี้ปัญหาการค้ามนุษย์ซับซ้อนมากขึ้น ใช้วิธีการแยบยล ล่อลวง ทำให้ตกอยู่ในภาวะจำยอมแทน เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำนักเรียน เป็นวิทยากรขยายผลรณรงค์ปัญหาการค้ามนุษย์ในโรงเรียน