หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยใช้งบ ๘๕๗.๙๕ ล้านบาท จากโครงการไทยเข้มแข็ง เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ๕,๖๔๗ ครัวเรือน ในแหล่งชุมชน

พม. เผยใช้งบ ๘๕๗.๙๕ ล้านบาท จากโครงการไทยเข้มแข็ง เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ๕,๖๔๗ ครัวเรือน ในแหล่งชุมชน