หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดมหกรรมปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว "ไวท์ ริบบอน เยียร์" กระตุ้นเตือนคนในสังคม "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว"

พม.จัดมหกรรมปีแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว "ไวท์ ริบบอน เยียร์" กระตุ้นเตือนคนในสังคม "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว"