หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย"

พม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "อาสาสมัครชาวต่างประเทศกับการพัฒนาสังคมไทย"