หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เตรียมพัฒนารูปแบบการจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เล็งขยายช่องทางให้อำเภอดำเนินการได้ด้วย คาดช่วยให้ญาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และรับบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

พม.เตรียมพัฒนารูปแบบการจ่ายเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ เล็งขยายช่องทางให้อำเภอดำเนินการได้ด้วย คาดช่วยให้ญาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และรับบริการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น