หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) ที่กรุงเทพฯ

พม. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) ที่กรุงเทพฯ