หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เอาใจผู้สูงอายุ เร่งพัฒนารูปแบบจ่ายเบี้ยยังชีพ เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการเข้าศึกษา หวังเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

พม.เอาใจผู้สูงอายุ เร่งพัฒนารูปแบบจ่ายเบี้ยยังชีพ เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการเข้าศึกษา หวังเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น