หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดเสวนา ถกประเด็นปัญหาบทบาทสื่อต่อการสื่อสารเรื่องคนพิการ องค์กรคนพิการชี้คนพิการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร แนะสื่อนำเสนอบทบาทและศักยภาพคนพิการให้มากขึ้น สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

พม. จัดเสวนา ถกประเด็นปัญหาบทบาทสื่อต่อการสื่อสารเรื่องคนพิการ องค์กรคนพิการชี้คนพิการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร แนะสื่อนำเสนอบทบาทและศักยภาพคนพิการให้มากขึ้น สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน