หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายกรัฐมนตรีพิจารณาร่างแผนผู้สูงอายุฉบับปรับปรุง ชู 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสถานภาพและบทบาทให้ผู้สูงอายุในสังคม หวังนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

นายกรัฐมนตรีพิจารณาร่างแผนผู้สูงอายุฉบับปรับปรุง ชู 5 ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสถานภาพและบทบาทให้ผู้สูงอายุในสังคม หวังนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี