หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

พม. จับมือโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ รณรงค์ถ่ายทอดความรู้ สร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์