หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > สถานทูตออสเตรเลีย มอบคู่มือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศ

สถานทูตออสเตรเลีย มอบคู่มือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศ