หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ธนานุเคราะห์ ลดดอกเบี้ย 0% เดือนแรก สำหรับวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน'53 เตรียมเงิน 800 ล้านบาท บริการประชาชน

ธนานุเคราะห์ ลดดอกเบี้ย 0% เดือนแรก สำหรับวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน'53 เตรียมเงิน 800 ล้านบาท บริการประชาชน