หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือองค์กรภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องคุณค่าความเป็นมนุษย์ ร่วมหยุดขบวนการคนค้าคน ร่วมประกาศอิสรภาพของมนุษยชาติด้วยมนุษยธรรม ในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ๕ มิถุนายน

พม. จับมือองค์กรภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องคุณค่าความเป็นมนุษย์ ร่วมหยุดขบวนการคนค้าคน ร่วมประกาศอิสรภาพของมนุษยชาติด้วยมนุษยธรรม ในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ๕ มิถุนายน