หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับจังหวัด มุ่งหวังบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ตอบสนองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พม. เดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมระดับจังหวัด มุ่งหวังบูรณาการทุกภาคส่วน แก้ปัญหาความซ้ำซ้อน ตอบสนองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร