หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุนทางสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รองรับวิกฤติเศรษฐกิจย่านอาเซียน ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาสังคมชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม

พม. เตรียมนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุนทางสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รองรับวิกฤติเศรษฐกิจย่านอาเซียน ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาสังคมชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม

พม. เตรียมนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุนทางสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รองรับวิกฤติเศรษฐกิจย่านอาเซียน  ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาสังคมชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 6 ที่ประเทศเวียดนาม