หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดบ้านมั่นคงชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน พร้อมระบุ เดินหน้าพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสังคมเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

รมว.พม. เปิดบ้านมั่นคงชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน พร้อมระบุ เดินหน้าพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสังคมเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

รมว.พม. เปิดบ้านมั่นคงชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา เขตบางเขน พร้อมระบุ เดินหน้าพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสังคมเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข