หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งตรวจสอบข้อมูลวัดที่รับอุปการะเด็ก ยึดประโยชน์ให้เด็กได้รับการดูแล คุ้มครองสวัสดิภาพที่ได้มาตรฐาน ครูหยุย เผยวัดหลายแห่งรับอุปการะเด็กแต่ปล่อยสภาพสุดแย่

พม. เร่งตรวจสอบข้อมูลวัดที่รับอุปการะเด็ก ยึดประโยชน์ให้เด็กได้รับการดูแล คุ้มครองสวัสดิภาพที่ได้มาตรฐาน ครูหยุย เผยวัดหลายแห่งรับอุปการะเด็กแต่ปล่อยสภาพสุดแย่