หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายระดับประเทศ เตรียมผลักดันหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในองค์กร

พม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างมาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายระดับประเทศ เตรียมผลักดันหน่วยงานภาครัฐใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในองค์กร