หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. แนะเยาวชนยึดหลักคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้พัฒนาระบอบประชาธิปไตย

รมว.พม. แนะเยาวชนยึดหลักคุณธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้พัฒนาระบอบประชาธิปไตย