หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการประชาชนตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พม. เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการประชาชนตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ