หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๒

พม. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๒