หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พม. จัดหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร