หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม "เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก" อย่างยิ่งใหญ่ วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคมนี้ ฮอลล์ ๙ อิมแพค เมืองทองธานี ร่วมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และเนื่องในวโรกาสพระเจ้าหลานเธ

พม. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรม "เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก" อย่างยิ่งใหญ่ วันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคมนี้ ฮอลล์ ๙ อิมแพค เมืองทองธานี ร่วมเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และเนื่องในวโรกาสพระเจ้าหลานเธ