หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ย้ำสังคมไทยควรยึดมั่นความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชน และบุพการี ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายวงเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ จากรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒ ย้ำสังคมไทยควรยึดมั่นความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพชน และบุพการี ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายวงเงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ จากรายละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท