หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 9 เมษายน ที่เมืองทองธานี มุ่งกระตุ้นเตือน ให้ระลึกว่า " ผู้สูงวัย คือ คุณค่าของสังคม "

พม.เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 9 เมษายน ที่เมืองทองธานี มุ่งกระตุ้นเตือน ให้ระลึกว่า " ผู้สูงวัย คือ คุณค่าของสังคม "