หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.จัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ เตรียมรองรับปัญหาผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวไร้คนดูแล

พม.จัดประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ เตรียมรองรับปัญหาผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวไร้คนดูแล