หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดเวทีระดมสมองนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

พม. จัดเวทีระดมสมองนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน แก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส