หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พล.ต.ท. ชัชวาลย์ สุขสมจิตต์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะวิทยากรอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างต่อเนื่องทั้ง ๑๐ รุ่น พร้อมเตรียมของบ สานต่อโครงการอบรมแก่เยาวชน และประชาชน

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พล.ต.ท. ชัชวาลย์ สุขสมจิตต์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะวิทยากรอบรม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ อย่างต่อเนื่องทั้ง ๑๐ รุ่น พร้อมเตรียมของบ สานต่อโครงการอบรมแก่เยาวชน และประชาชน