หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์