หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ประเทศไทยต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง (The Mekong Youth Friendship Program) ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มี.ค.๕๒

ประเทศไทยต้อนรับคณะเยาวชนโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง (The Mekong Youth Friendship Program) ประจำปี ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ มี.ค.๕๒