หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552