หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็น "ทิศทางการแก้ไขปัญหาคนขอทานในสังคมไทย" เร่งทบทวนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ. ... ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง

พม. เปิดเวทีเสวนารับฟังข้อคิดเห็น "ทิศทางการแก้ไขปัญหาคนขอทานในสังคมไทย" เร่งทบทวนร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพ.ศ. ... ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง