หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 7 ตุลาคม ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต 4 ราย รวม 1.6 ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 7 ตุลาคม ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต 4 ราย รวม 1.6 ล้านบาท