หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง วาระสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจสังคมและความเป็นวิชาชีพ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 17 มี.ค.2552

พม. ร่วมกับองค์กรเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง วาระสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจสังคมและความเป็นวิชาชีพ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 17 มี.ค.2552