หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ฝากองค์กรต่างๆ ใช้กลไกกฎหมายในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

รมว.พม. ฝากองค์กรต่างๆ ใช้กลไกกฎหมายในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ