หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.รณรงค์เชิญชวนทุกภาคส่วนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน มุ่งกระตุ้นเตือน ให้ระลึกว่า " ผู้สูงวัย คือ คุณค่าของสังคม "

พม.รณรงค์เชิญชวนทุกภาคส่วนจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน มุ่งกระตุ้นเตือน ให้ระลึกว่า " ผู้สูงวัย คือ คุณค่าของสังคม "