หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับวัดสามง่าม และวัดสวนแก้ว เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนจังหวัดนนทบุรี ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในอนาคต

พม. ร่วมกับวัดสามง่าม และวัดสวนแก้ว เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เยาวชนจังหวัดนนทบุรี ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในอนาคต