หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เนื่องใน "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" และ "วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล"

พม. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง เนื่องใน "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี" และ "วันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล"