หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.วาง 7 มาตรการจัดระเบียบ "หอพัก" หลังพบ 5 พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในหอพัก

พม.วาง 7 มาตรการจัดระเบียบ "หอพัก" หลังพบ 5 พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในหอพัก