หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเครือข่ายเยาวชน แถลงข่าวรณรงค์ "ลอยกระทงสุขใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว" ย้ำเตือนผู้ปกครอง เยาวชน สังคม ต้องช่วยกันเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น

พม. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเครือข่ายเยาวชน แถลงข่าวรณรงค์ "ลอยกระทงสุขใจ ปลอดภัยทั้งครอบครัว" ย้ำเตือนผู้ปกครอง เยาวชน สังคม ต้องช่วยกันเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น

พม. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเครือข่ายเยาวชน  แถลงข่าวรณรงค์