หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของคนพิการ เตรียมถ่ายทอดสร้างแรงจูงใจแก่ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และสังคม

พม. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตของคนพิการ เตรียมถ่ายทอดสร้างแรงจูงใจแก่ครอบครัวคนพิการ ชุมชน และสังคม