หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เร่งเครื่องกิจกรรมสมานฉันท์ สันติวิธี เริ่มที่ครอบครัว รณรงค์ยุติความรุนแรง ใช้คุณธรรมนำการแก้ไขปัญหา หวังผลเป็นรูปธรรมภายในสามเดือน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 81 พรรษา

รมว.พม. เร่งเครื่องกิจกรรมสมานฉันท์ สันติวิธี เริ่มที่ครอบครัว รณรงค์ยุติความรุนแรง ใช้คุณธรรมนำการแก้ไขปัญหา หวังผลเป็นรูปธรรมภายในสามเดือน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 81 พรรษา