หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2551 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2551 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี