หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม.เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "สังคมไทยกับการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของประชาชน" เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2551

พม.เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "สังคมไทยกับการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมของประชาชน" เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2551