หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เผยคนกรุงฯ มีค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี' 50 เฉลี่ยต่ำสุด

พม. เผยคนกรุงฯ มีค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี' 50 เฉลี่ยต่ำสุด