หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > นายอุดมเดช รัตนเสถียร รมว.พม. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายอุดมเดช รัตนเสถียร รมว.พม. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นายอุดมเดช รัตนเสถียร รมว.พม.  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยมีข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น