หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > "รมว. อนุสรณ์" อำลาข้าราชการ พม. ฝาก รมว. คนใหม่ ดูแลงานด้านเครือข่าย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนงานของกระทรวงฯ ขณะอยู่ในสภาฯ

"รมว. อนุสรณ์" อำลาข้าราชการ พม. ฝาก รมว. คนใหม่ ดูแลงานด้านเครือข่าย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนตัวพร้อมสนับสนุนงานของกระทรวงฯ ขณะอยู่ในสภาฯ