หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง 58 สถานประกอบการเป็นสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง 58 สถานประกอบการเป็นสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ

พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง 58 สถานประกอบการเป็นสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ